| En
| En   

应用领域

定制版

                       适用于特定的用电工作环境
              此款系列使用工作电压为:220V/380/其他
              功率范围为:50kW及以上
              此款系列产品规格为:定制400--156--5666 电话:18622058678
地址:天津市北辰区辽河北道10号
邮编:300400
备案号:津ICP备17003507号
E-mail:info@zhonglingsn.com
网址:www.zhonglingsn.com
Copyright 2016. 中领世能(天津)科技有限公司
 ZhongLingShiNeng Technology Co.,Ltd.
未经许可 严禁复制 备案号:津ICP备17003507号-1
技术支持:创世网络